Znojmo – oblíbené město českých králů


Od roku 1226 královské město, jedno z nejvýznamnějších na Moravě. Národní kulturní památkou je románská rotunda svaté Kateřiny z 11. století, kterou zdobí nástěnné malby, ilustrující dějiny přemyslovské dynastie. Významnou památkou je Loucký klášter založený roku 1190 Konrádem Otou Znojemským. Současná barokní podoba je z roku 1784. Klášter byl vždy nejen střediskem vzdělanosti, ale i vinařství ve Znojmě. Pod klášterem jsou rozsáhlé vinné sklepy a návštěvnické centrum společnosti Znovín Znojmo. Na Znojemsku se dobře daří bílým aromatickým vínům, pěstovaným na prvotřídních viničních polohách. Kromě Veltlínského zeleného, které je hlavní odrůdou nejen této oblasti, ale i sousedních Dolních Rakous, zde dosahují jedinečné vůně a chuti odrůdy Müller-Thurgau, Sauvignon a Ryzlink rýnský. Zajímavostí oblasti je malý počet drobných pěstitelů vinné révy, většina vinic je v držení velkých vinařských firem.

O sklepní uličce


Znojmo-Konice

Konice jsou nejmalebnější městskou částí Znojma, ležící na samé hranici Národního parku Podyjí. Mají sice jen jedinou viniční trať, ale ta svou kvalitou a velikostí vydá za mnoho dalších. Kraví horu mezi Znojmem, Sedlešovicemi a Konicemi považují někteří vinařští odborníci za vůbec nejlepší ve Znojemské vinařské podoblasti. Sklepní ulička se nachází na severovýchodním okraji obce, další sklepy najdeme ve směru na Popické kopečky, jiné jsou v areálu obytných domů. Vína z Konic jsou skutečně vyhlášená. Například zdejší vinař Jaroslav Hudeček získal na několika ročnících přehlídky vín zvané Znojemský košt prestižní ocenění Nejlepší víno drobného pěstitele. „Podle mého názoru jsou Konice spojovány s voňavými odrůdami, např. Sauvignonem, vynikající je Ryzlink rýnský a nesmíme zapomenout ani na Veltlínské zelené,“ uvedl Jaroslav Hudeček.

Zavírání hory s Hroznovou kozou

Na Kraví hoře v Konicích pořádá Spolek přátel Hroznové kozy Zavírání hory s Hroznovou kozou. U kostela v Konicích probíhá modlitba a svěcení nových hotařských kytic z třezalky, pelyňku a pupavy. Na okraji vinohradu jsou pak spáleny loňské kytice a na hotařské tyče navázány kytice nové. Hotařská tyč neboli hora má chránit dozrávající hrozny před bouřemi a krupobitím. Střílí se do všech světových stran, hotaři složí hotařskou přísahu a přítomní se pomodlí modlitbu vinařů ke sv. Urbanovi. Vztyčením hotařských znamení se hora uzavírá, je zakázán vstup do vinic, aby mohla Hroznová koza se svou rodinou v klidu dokončit svou práci. Mladé kozičky budou v tomto období ze svých vemínek plnit bobule hroznů sladkým hroznovým mlékem. Kozel s kozlíky budou za prvních mlh masírovat slupky bobulí, až zjemní a budou úplně tenké. Nad tím vším bude bdít Hroznová koza a bude udělovat dobrým vinařům chválu, těm špatným pak hanu.

Znojmo-Popice

Popice jsou místní částí města Znojma a leží na hranici Národního parku Podyjí. Mají jedinou viniční trať Pod lesem. Nejčetněji zastoupenou odrůdou je zde Müller-Thurgau, následovaný Veltlínským zeleným. Ty obě jsou charakteristické i pro celou Znojemskou vinařskou podoblast a dávají vzhledem k podloží a klimatickým podmínkám neopakovatelná vína. Sklepní ulička se nachází v jižní části obce. Většina vinařských staveb v ní pochází z druhé poloviny 19. století. Zemní sklepy s kamenným předsklepím, přízemní lisovny i mohutné vinařské stodoly si zachovaly původní tvář a novodobými přestavbami jsou téměř nedotčeny. Popice jsou důležitým východiskem turistických tras do Národního parku Podyjí, ať už směrem k Hnanicím, kde se rozprostírají cenná vřesoviště a kde turista míjí obnovenou kapli Panny Marie Bolestné z roku 1816 či na Sealsfieldův kámen, který tak byl nazván na počest místního rodáka, spisovatele Karla Postla.

Zajímavost - tradice znojemského vinařství

Podobně jako řada dalších evropských vinařských oblastí může i Znojemsko za svoji současnou slávu poděkovat Římanům, přesněji řečeno jedné z legií císaře Marka Aurelia Proba, která na jižní Moravu pronikla ve druhém století našeho letopočtu a založila zde první vinice. Jednou z nejstarších vinic je Šobes. Tato vinice je pojmenována dle starého místního názvu pro nerovné a vysekané pole. Archeologické nálezy potvrzují, že lokalita byla osídlena již za doby starých Římanů. Velký rozvoj vinařství nastal v době Velkomoravské říše, kdy kníže Svatopluk nechal dovézt vinnou révu z Rakouska a Uher a začal cílevědomě zakládat první novodobé vinice. Velký vliv na výsadbu vinic měly některé klášterní komunity, především pak premonstráti, kteří založili klášter v Louce u Znojma. Během následujících staletí se křesťanství ruku v ruce s vinnou révou šířilo celou Evropou, i když o vinice se stále častěji vedle klášterů zajímali i bohatí měšťané. Dlouhá cesta za tajemstvím vína pokračovala celkovým úpadkem za třicetileté války, následným rozmachem a konečně strašlivou ránou koncem 19. století, kdy moravské vinohrady zdecimovaly houbové choroby a révokaz. Dvacáté století tak bylo stoletím rekonstrukce, šlechtění nových odrůd a nových způsobů pěstování, stoletím objevů a moderních technologií. Slavná historie města Znojma je připomínána každoročně v polovině září při Znojemském vinobraní. V těchto dnech přijíždí do města družina českého krále Jana Lucemburského. V mázhauzech můžete ochutnat místní víno a burčák, středověkou atmosféru doplňují rytířské turnaje, skupiny historického šermu a pouliční divadla.

Jen ve znojemské vinařské oblasti přesahuje plocha viničních tratí 6 000 hektarů, z nichž více než polovina byla při nedávné kategorizaci viničních tratí zařazena do I. kategorie. Vynikající vinice leží především na jižních svazích kolem řek Dyje a Jevišovky, jižně od Znojma směrem na Konice se nachází význačná poloha Kraví hora, mezi nejlepší ?iniční tratě na celé jižní Moravě dále patří také polohy Peklo, Šác, Babičák, Frédy, Volné pole, Weinperky a celá řada dalších. Nad malebnými meandry řeky Dyje přímo v Národním parku Podyjí pak leží slavná vinice Šobes.

Kde můžete ochutnat víno

Loucký klášter, návštěvnické centrum znovín a.s.

515 267 458, 721 754 656, www.znovin.cz

Vinný sklep sealsfield Konice - 515 222 246


Slavnosti spojené s vínem

Jarovín rosé (březen)

Znojemský košt vín (duben)

Přehlídka znojemské vinařské oblasti(duben)

Vynášení hroznového kozla (květen)

Znojemské vinobraní (září)

Burčákový festival (září)

Burčákové dny v louckém klášteře (září)

Svěcení mladých vín (listopad)
 • 4. 8. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • srpen 2022
  poútstčtsone
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  Všechny akce