Hnanice - někdejší centrum obchodu s vínem


Ve Vlastivědě moravské z roku 1904 je o dějinách obce Hnanice uváděno následující: „Místní jméno jest původem slovanské. Vychází se z toho, že znamená místo, kde byl zemský nepřítel hnán ze země přes zemské hranice. Založení obce se podle louckého dějepisce Troschla traduje k roku 1201. Podle jeho zápisu je to první zmínka, kdy Rudgerus, Miles de Gnanlicz, daroval Louckému klášteru desátky všech svých vinic ve Hnanicích, tehdy Gnadlersdorf.“

Hnanice ležely na frekventované obchodní cestě a byly po staletí živým zemědělským střediskem. Ránu čilému obchodnímu městečku způsobil poválečný odsun Němců, kdy se počet obyvatel snížil na 250 obyvatel. Katastr obce se rozkládá v oblasti, kde se již od středověku nalézalo množství vinic. Srdcem tohoto vinorodého kraje byl a dodnes zůstává pás, táhnoucí se těsně při rakouské hranici od Hnanic po Jaroslavice. Dnes v obci hospodaří na rozloze vinic asi 100 ha řada drobných vinařů, zaregistrováno jich je pouze 15. V tratích Knížecí vrch (ta je podle místních znalců nejblahodárnější), Fládnická, U kapličky, Pod skálou, Za sklepy, U Chlupa, U bunkru se zaměřují především na pěstování tradičních odrůd na Znojemsku jako je Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené a Müller Thurgau. V červených vínech převažuje Svatovavřinecké, větší ohlas v posledních letech získává odrůda Cabernet Moravia.

Dominantou obce je gotický kostel svatého Wolfganga z roku 1487, zpustlý ve třicetileté válce a později barokně přestavěný. V jeho blízkosti se nachází studánka, jejíž voda podle pověsti léčí slepotu. Dalšími památkami jsou morový sloup, starobylá sýpka či Svatý kámen, pokládaný za pohanské obětiště. Z přírodních krás stojí za návštěvu chráněné území Devět mlýnů na řece Dyji. Mlýny sice byly v letech studené války a přísné ostrahy hranic zlikvidovány, cesta kolem nich nás však dovede až k vinici Šobes.
 

O sklepní uličce

 

Porušení královského protokolu

Nedaleko Hnanic se nachází legendární vinice Šobes, proslulá svojí krásnou polohou na ostrohu řeky Dyje. Kopec, na němž se vyskytuje unikátní teplomilná fauna a flóra byl osídlený už před třiceti tisíci lety. Kyselá hlína na rulovém podkladě absorbuje sluneční teplo a vytváří podmínky podobné nejslavnějším porýnským či francouzským vinicím. Zdejší Ryzlink rýnský byl zařazen mezi tisíc nejlepších vín světa, mimořádné kvality zde dosahuje i Rulandské šedé a Pálava. Vína ze Šobesu chutnala i rakouským císařům a vznešení hosté ostatně oceňují jeho kvality dodnes. Šobeské víno je dokonce zodpovědné za porušení královského protokolu. Když byla v roce 1996 na návštěvě České republiky britská královna Alžběta II., zachutnal jí tento zlatý mok natolik, že si nechala ze stejné láhve dolít podruhé. A to je proti zvyklostem při stolování u královského stolu. Tím poctěným vínem bylo Rulandské šedé, ročník 1993. Malíř a znalec vína Milan Magni popisuje zážitek z degustace v místním stánku společnosti Znovín: „Impresivní buket kvetoucích lip, jasmínu a akátu, diskrétní aroma sušených meruněk a přezrálého žlutého ovoce, ve finále lehce petrolejový tón. Patriarší rukou jsem požehnal tento kousek pozemského ráje a potichu vyslovil přání se sem ještě jednou vrátit. Samozřejmě v dámském doprovodu, jinak víno ze Šobesu pít nelze!“
 

Jedna z nejpůvodnějších sklepních uliček Znojemska

Časové určení rozvoje vinařství v obci můžeme spojovat s rozšířením vinohradnických staveb. V Gruntovní knize sklepů a lisoven z 16. století jsou zachovány záznamy o tomto druhu staveb v Hnanicích i okolních vsích. Zápis z roku 1820 dokládá v obci více než sto sklepů a tento počet platí dodnes. Stavěly se při okrajích současných nebo již zaniklých vinohradů a postupně vytvořily souvislý celek po obou stranách cesty v jihozápadní části obce. Součástí uličky je i Osada havranů, která spojuje vinařskou turistiku s jízdou na koni. Sklepy byly vyhloubené z větší části pod úrovní terénu a vyzděné kamenem nebo cihlami. I v Hnanicích, podobně jako na celém Znojemsku a blízkém Mikulovsku, vytvářejí vinné sklepy systém chodeb navazujících kolmo na sebe. Vinohradnické stavby ve vsi patří po stránce uchování starých forem zástavby k jedinečným dokladům technologie používané v minulých stoletích. Hlína a kámen jsou převažujícími stavebními materiály. Na zachovaných, byť značně narušených obvodových stěnách nadzemních lisoven se setkáte s technikou nakládaného i dusaného hliněného zdiva, zpevňovaného prosypem drobnými kamínky. Lisovna nese strop z mohutných trámů a je přístupná po několika schůdcích. Vzduch pronikal do lisovny malými okny zdobenými šambránou nebo kamenným ostěním. Ručně kované jednoduché mříže v oknech upoutávají pozornost kvalitou výrobku i uměleckým citem místního kováře. Z mohutné lisovny se sýpkou vede krátká strmá šíje nebo schody do vlastního sklepa. Ten je postaru vykopán v pískovcové zemině, častěji však klenutý z kamene nebo cihel. Sklepní prostory tvoří komplikovaný systém spletitých chodeb s četnými odbočkami a výklenky, které byly vybudovány pro velké sudy s vínem.
 

Zajímavost

Za pozornost jistě stojí mohutné, esteticky působivé dřevěné dveře sklepů, které představují dokonalé řemeslné truhlářské dílo. Bývají bohatě členěny vertikálně, horizontálně, diagonálně či stromkovitě kladenými prkny, která jsou přibita ručně kovanými hřeby. Často prkna vytvářejí ondřejské kříže. Jsou natřeny zelenou nebo hnědou barvou. Stav sklepů po dlouhou dobu zanedbávaných se postupně mění k lepšímu. Rubem obnovy a revitalizace sklepních staveb v obci je potlačení typických stavebních rysů a nedodržování původních technologií. Sklepní ulice v Hnanicích byla navržena za státem chráněnou památkovou zónu.
 

Kde můžete ochutnat víno

Vinný sklep u sedmi andělů - 515 232 556

Vinný sklep Josef Kořínek - 721 818 475

Vinný sklep u Hafana - 739 039 021

Ochutnávkový stánek na vinici Šobes -  515 266 610, www.znovin.cz
 

Slavnosti spojené s vínem

Pouť na svatého Wolfganga (začátek září)
 • 4. 8. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • srpen 2022
  poútstčtsone
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  Všechny akce