Rakvice – Chardonay s vůní tropického ovoce


Na někdejší jantarové stezce a okraji dyjské nivy leží významné vinařské středisko Velkopavlovické podoblasti s velkými plochami vinohradů především v severní a východní části obce. Až do sedmdesátých let 20. století pokrývaly okolí obce rozsáhlé plochy zaplavovaných luk s nevelkými lužními lesíky a četnými tůněmi. Louky byly vesměs rozorány, jedna z tůní je dnes chráněna jako přírodní památka jezírko Kutnar a hostí zajímavou řasovou flóru. Vinice Na Trkmansku, Kopce, Koziperky, Krátký, Zacle a Štymperky jsou rozloženy v mírně zvlněném terénu, který poskytuje ideální podmínky pro dozrávání především bílých odrůd. Proslavené je především rakvické Veltlínské zelené s jemně lipovou vůní, v poslední době se prosazuje i Chardonnay, kterému dává místní mikroklima vůni a chuť tropického ovoce.

O sklepní uličce


Poklad ve vinici

Dávné osídlení oblasti dosvědčují mince ze 12. století, které našel Josef Filípek na Velký pátek roku 1886 při orbě přiděleného dílu bývalé obecní pastviny. Nález pokladu je v rozporu s křesťanskou tradicí, která zakazuje sedlákům hýbat s půdou ode dne ukřižování Krista do Vzkříšení. Z doby působení habánů v Rakvicích (odešli na Vánoce v roce 1622) se zachoval soupis hotařských povinností z roku 1606 (při bočkajovských nájezdech byly všechny písemnosti zničeny a musely se napsat znova): mimo jiné se v nich zapovídalo bít pasoucí se dobytek a krátit si čas společenskými hrami. V roce 1701 byl postaven nový obecní vinařský pres, dochovaný nápis na stropním trámu bývalé obecní lisovny v Horní ulici svědčí o stavbě dnešního archívního sklepa firmy Réva Rakvice v roce 1841. V 19. století byly Rakvice působištěm známého obrozence a hospodářského reformátora Eduarda Kornyšla. Tento rodák z nedaleké samoty Trkmanský dvůr byl divadelníkem (přátelil se s J. K. Tylem), mlynářem, starostou i poslancem říšského sněmu a na pamětní desce z roku 1948 je označen jako „hrdý mluvčí selského lidu“. V jeho sklepě, který byl už tehdy upraven pro posezení a ubytování, se scházela moravská intelektuální elita: Josef Wurm, Jan Herben, František Bezděk. Z hlediska vinařství je ovšem Kornyšl problematická postava, neboť oproti pěstování révy vinné prosazoval cukrovku: „Uherské víno, třeba je špatnější našeho, začíná již nyní dusit ceny – a zač bude potom státi pěstování vína, které nejvíce nákladu a práce potřebuje?“ O dobových poměrech vypovídá soupis Kornyšlovy pozůstalosti: zahrnovala i sto věder vína a 22 dubových sudů, což představovalo téměř sedminu jeho majetku. Z dnešního pohledu je zajímavá i skutečnost, že dvě třetiny moku z jeho pozůstalosti tvořilo červené víno. Průkopníkem moderního vinařství byl učitel Antonín Kubíček, který mimo jiné prosazoval dnes již zapomenutý zvyk sázet révu napříč svahy, aby se zpevnily. Z novější doby rakvického vinařství je třeba zmínit mimořádně nevydařený rok 1960, kdy bylo vlhko a řádilo oidium, takže v kronice najdeme povzdech: „Málo vína ve sklepech a málo peněz za ně.“ V noci z 2. na 3. července 1968 obec postihlo tornádo Olga, sklepy byly vyplaveny a hlína z vinohradů zatarasila silnici do Přítluk. Zároveň byla však šedesátá léta dobou rozsáhlé výsadby v místě zvaném Nové hory. Další rok, na který vinaři neradi vzpomínají, přišel s letopočtem 1985, kdy révu poškodily dlouhotrvající arktické mrazy.

Zajímavost - ženám vstup do vinohradu zakázán

V roce první písemné zmínky o vinných sklepech v Rakvicích (1595) se datuje i neuvěřitelný pijácký rekord. Na masopustní úterý vypili vojáci čtyř praporů drábů táhnoucích do Uher 7 hektolitrů vína v ceně 15 zlatých. Pro zdejší sklepy je typická jemně okrová nebo béžová fasáda, což je pěkně vidět na starobylé patrové lisovně číslo 63 v Družstevní ulici. Pozoruhodný je sousední objekt, který stojí na samostatném ostrůvku; z jedné strany se sestupuje do sklepa, na protější straně jsou na nasypaném sklepě dveře do lisovny na patře. V Luční ulici je řádek sklepů z 19. století, většina z nich však má novodobé kamenné průčelí inspirované obdobnými stavbami v Zaječí nebo ve Vrbici. Na sídle firmy Vinopa ve Svislé ulici najdeme fresku od Františka Valy z roku 1994 znázorňující vinobraní. Sklep číslo 88 je pod bývalou správní budovou JZD – objekt zaujme zchátralým stavem i kuriózní kombinací normalizační kostky s folklórními motivy na fasádě. Významný je i radniční sklep číslo 91, nápadný svou polohou v jednom z vrcholů trojúhelníkového náměstí. Byl zrekonstruován v roce 2000, v jeho průčelí je keramický rak jako symbol obce. Areál U luže nabídne plácek s posezením, citlivě zrekonstruovanou lisovnu se sklepem číslo 29 a bohužel i několik nevkusně křiklavých fasád. Na jednom sklepě v Horní ulici je nápis: Renovatum 1858. Dalšími ulicemi se sklepy jsou Vinařská, Dvorní, Na kopcech. Kronika ze začátku 20. století přináší dobový popis vinobraní: „Hrozny se před sklepem zvalovaly z lejt do koryta, které ústilo do kádí, kde se hrozny drtily píchem.“ Používala se i tzv. kostka; to byl rozvětvený svídový prut, který odděloval bobule od třapiny. Vylisovaná šťáva se nalévala do sudu velkou dřevěnou nálevkou, zvanou hamovnica. Zajímavý je i místní název „postnica“, který označoval první okopávání vinohradu před Velikonocemi. Když vyrašila první očka, zvaná holoubátka, nesměly do vinohradu chodit ženy, aby je širokými sukněmi nepoškodily.

Kde můžete ochutnat víno

Réva Rakvice - Tel: 519 349 216

Vinselekt Michlovský - Tel: 519 350 525, www.michlovsky.com

Mlade vinařství - Hřbitovní 737, Rakvice, www.pavelbinder.cz

Slavnosti spojené s vínem

Velikonoční výstava vín (koná se od roku 1953)

Hody na konci června - Rodák ze sousedního Podivína, spisovatel Jan Kostrhůn píše:

"Hody jsou největší divadlo, jaké znám. Mají svůj scénář i libreto a mohou se hrát jenom s láskou. "

Kateřínské slavnosti s koštětem mladého vína (listopad)
 • 4. 8. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • září 2022
  poútstčtsone
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Všechny akce