Vlčnov – památkově chráněné lisovny bez sklepů


„Den před nedělí Květnou jsem byl ve Vlčnově a navštívil jsem viniční boudu sedláka Ondrúška, dříve boudu jeho praděda Macháče se starým letopočtem, která je stulena pod ‚starou horou‘, a která je nejenom úkrytem, kde se přechovává mohutný dubový lis s letopočtem 1823, ale i předsíní svatyně, odkud se přistupuje k bečce ve druhé jizbě na kantnýři stojící. Z této bečky, z jejích útrob, ‚to letošní‘ koštéřem se čerpá a na ‚obětním stole‘ z desek postranic na lisu spraveném s mlaskáním na jazyku, s očima k trámoví pozdviženýma a s blahořečením ‚jaký to má lahodný říz‘ – do lidských útrob se žlutozelený mok hlt po hltu vpravuje…“ Těmito slovy začíná Ferdinand Práger, uherskobrodský publicista a sběratel, své vypravování o návštěvě vlčnovských búd. Tento půvabný fejeton vyšel v žurnálu Rozkvět před sedmdesáti lety. A ve stejných kulisách se obřadné koštování v búdách Pod Kojinama odehrává dodnes. Vlčnov leží ve staré sídelní krajině uprostřed kotliny na posledních výběžcích chráněné krajinné oblasti pohoří Bílých Karpat. Novodobé osídlení osady je bezprostředně spjaté s Velkomoravskou říší, historikové nevylučují, že místo bylo trvale osídleno již od 10. století. První písemná zpráva o osadě jménem Vlčnov je z 3 . března 1264. Pěstování vinné révy tu lze předpokládat již v době velkomoravské, jeho rozvoj ale nepochybně souvisí teprve s hospodářskou činností nedalekého kláštera cisterciáků na Velehradě. Největší obliby prý požívalo vlčnovské víno v 16. a 17. století. Z této doby pochází i obecní pečeť s révovým hroznem a vinařským nožem. Severovýchodní okrajová oblast dává zdejším vínům výrazné kyseliny a buket, v horších ročnících ale i nedostatek cukru. Proto jezdívali již v 19. století výrobci vín z jihu do Vlčnova pro mošt, aby dodal jejich vínům kyseliny. Jako ve většině obcí i zde je nejcennější tratí Stará hora, která stejně jako vinohrady Kojiny a Pod Kojinami hostí především odrůdy Müller-Thurgau, Rulandské bílé a Ryzlink rýnský. Choulostivější modré hrozny dávají v dobrých ročnících zajímavou Frankovku. Pohroma v podobě révokazu postihla i kraj pod kopcem Myšince. Vinohradnictví v okolních obcích (Veletiny a Havřice) se z této rány již nikdy nevzpamatovalo a fakticky zaniklo. Na obnově vinařství ve Vlčnově se na počátku 20. století podílel především Isidor Lhotský, ředitel hospodářské školy v Uherském Brodě.

O sklepní uličce


Dřevěné lisy – ukázky obdivuhodné řemeslné zručnosti

Nadzemní búdy jako součást vlčnovských vinohradů zmiňuje Pavel Bravenec již z roku 1544. Podle zprávy brodského historika Jana Kučery vypálili Vlčnov v roce 17O7 kuruci a v plamenech skončilo i 50 vinařských staveb. Katastrální mapa z roku 1826 uvádí dvě stě búd v několika lokalitách pod vinohrady. Jen dvě stavby z nich byly podsklepené – vrchnostenský a děkanský sklep. Ostatní búdy byly velmi jednoduché, nejstarší ještě dřevěné s pevnou dubovou kostrou. Nejmladší typ hliněné stavby rozšířené v 19. století již využíval nepálené cihly, vepřovice. Búda byla zastřešena čtyřspádovou střechou, krytou doškem, štítová strana byla opatřena vikýřem. Poslední doškem krytá tlučenice shořela v roce 1979. Ještě před sto lety se búdy nacházely na spodních okrajích vinohradních tratí Stará hora, Kojiny a Pod Kojiny a navazovaly v dlouhém půloblouku na stejný typ staveb v sousedních Havřicích a Veletinách. V době bytové tísně po 1. světové válce však byly mnohé z nich přestavěny na obytné domy a splynuly se zástavbou obce. Zachována zůstala pouze jediná kolonie búd v trati Kojiny pod Starou horou, jež byla pro svou jedinečnost prohlášena v roce 1995 za památkovou rezervaci. Zdejší přízemní lisovny bez sklepů představují ojedinělý typ vinohradnických staveb, vyskytující se jen na Uherskobrodsku. Nejstarší lisovny jsou vybudovány z nepálených hliněných cihel nebo tlučeného zdiva. Pro Slovácko netypická je dochovaná jednoduchá technologie hrázdění. Interiér búdy tvoří přední prostorná lisovna, jejíž podstatnou část zabírá šroubový lis a zadní menší místnost zvaná komůrka, která slouží ke kvašení a uskladnění vína. Povrchová úprava odpovídá tradičním zvyklostem: stěny jsou líčeny vápnem a soklová část je zvýrazněna modrou obrovnávkou. Stropy lisoven jsou trámové, původní podlaha z dusané hlíny je v některých búdách překryta novodobými materiály. Původní dřevěné lisy, které jsou ukázkou obdivuhodné řemeslné zručnosti, jsou dnes již spíše vzácným dekorativním doplňkem lisoven. Z areálu vlčnovských búd je při pěkném počasí nádherný výhled do kraje, na Bílé Karpaty, oblast Velkého Lopeníku a Javořiny.

Kde můžete ochutnat víno

OBECNÍ BÚDA č. 13 – tel.572 675 112

SKLEP POD OBECNÍM ÚŘADEM – tel.572 675 112

Slavnosti spojené s vínem

VÝSTAVA VÍNA (velikonoční neděle)

JÍZDA KRÁLŮ (poslední květnový víkend)

HODOVÉ ZPÍVÁNÍ (hodová sobota v červenci)
 • 25. 2. 2019
  Jubileum oslaví FOR BIKES s osob...

  Tři dny od 29. do 31. března 2019 budou v pražských Letňanech vyhra...

   
  13. 4. 2018
  Do práce na kole - Do Brna míří ...

  ​Už posedmé připravuje Nadace Partnerství měsíc plný jízdy na kole,...

   
  Všechny aktuality
 • říjen 2021
  poútstčtsone
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Všechny akce