Šardice – vinařská tradice na pečetidle


Památnou a nejstarší budovou v obci je kostel sv. Michaela, jehož nejstarší část pochází ze 13. století, kdy se datuje i první písemná zmínka o obci. Neméně významnou památkou je budova Rezidence – bývalé reprezentační sídlo brněnských augustiniánů z roku 1742, kteří nemalou měrou přispěli k rozvoji vinařství v obci. V rezidenci pobýval i pokrokový opat Cyril Napp a Řehoř Mendel, zakladatel nauky o dědičnosti. Vinařství bylo po staletí tradiční obživou občanů Šardic, o čem svědčí i dochované mosazné pečetidlo z roku 162 s vinařskou tématikou. Původní horenský řád vydaný přímo pro Šardice markrabětem Janem Jindřichem přizpůsobil roku 1753 opat Pertscher novým poměrům. „Vinohradské regule“ odstranily fyzické tresty a omezily pokuty, byla zakázána práce o nedělích a svátcích a stanoven trest tři dny vězení pro vinaře, který nesvětil svátky. Zrušení starých horenských řádů přispělo k rozvoji vinařství a vinice se staly důležitým zdrojem obživy šardických chalupníků a bezzemků. Na zdejších svazích obrácených k jihovýchodu se rodily hrozny pro výrobu velmi kvalitního vína, které zde nakupovali i brněnští občané a obchodníci. Největším vinařem v obci a zároveň odběratelem vína ze Šardic byl augustiniánský klášter na Starém Brně.

Že se zdejší vinice vysoce cenily, vysvítá ze zpráv o jejich přespolních držitelích. V 15. století zde měl vinice Jan z Doupova, hospodáři z Nenkovic a Ždánic i kostel v Milonicích. Šardické vinice se rozšiřovaly tak, že nakonec pokryly všechna výhodná stanoviště směrem k Nenkovicím a Stavěšicím. Kromě Staré hory, která svým původem sahá až do 13. století, je většina vinařských tratí, jejichž názvy se dochovaly dodnes, uvedena v šardické kronice již v 16. století Po třicetileté válce, v souvislosti s dosídlováním Šardic, se mimo zmíněných tratí vzpomínají Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle, Klíny a Novosady.

O sklepní uličce


Sklep hostinského Loydera

Vinné sklepy v té době mělo jen několik vinařů, začátkem 18. století vlastnili sklep v Šardicích jen augustiánský klášter, farář a hostinský. Chalupníci si začali stavět sklepy teprve tehdy, když museli odevzdávat vrchnosti vinné dávky nikoliv v moštu, ale v čistém víně. Vybírání vinných desátků měl na starosti purkmistr. První vinařské stavby si šardičtí hospodáři stavěli na Drahách. Z konce 18. století se zachovalo několik žádostí o povolení stavby sklepa. Tyto sklepy se staly zárodkem pozdějších chalup, takže historická sklepní ulička v osadě nevznikla. Vyplývá to z polohy obce a tradice budování sklepů v březích za domy. Dokladem starobylosti vinařství v obci je takzvaný Loydrák, sklep s lisovnou z roku 1745. Kdysi patříval hostinskému Loyderovi, v roce 1997 byl citlivě opraven. Dochovalo se i několik starších sklepů v trati Hliník, které jsou ale dnes již přestavěny. Od 50. let 20. století byla postupně budována lokalita sklepů a nadsklepních domů v trati U hřiště, o dvě desetiletí později bylo vystavěno sedm sklepů s patrovými lisovnami v areálu Za dědinú. Několik nadsklepních domů zde zdobí loubí a sgrafita. Nadsklepní prostory sklepů Za dědinú nabízí možnost ubytování a úschovy kol a jsou vítaným nástupním místem pro využívání cyklostezek v okolí. Za sklepy je vytvořeno venkovní posezení s možností opékání. Nový sklep Pavla Karlíka zajišťuje ubytování pro více než čtyřicet osob i posezení při šardickém víně.

Kde můžete ochutnat víno

NEOKLAS a.s. Šardice – www.neoklas.cz

JOSEF VALERIÁN – Šardice č.p. 18, tel.518 624 610

ZDENĚK GALIA – Šardice č.p. 222, tel.518 624 615

NEŠPOROVÁ JARMILA – Šardice č.p. 429, tel.603 903 789, www.webpark.cz/vinarstvinesporovi

Slavnosti spojené s vínem

MÍSTNÍ VÝSTAVA VÍN (březen)

OTEVŘENÍ MÍSTNÍ ČÁSTI MUTĚNICKÉ VINAŘSKÉ STEZKY (1. května)

ZARÁŽÁNÍ HORY (srpen)

ŠARDICKÝ HODY (první neděli po svátku sv. Michala)

SVĚCENÍ VÍNA (prosinec)
 • 4. 8. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • září 2022
  poútstčtsone
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Všechny akce