Moravská Nová Ves - tady se zrodil Cabernet  Moravia


Na pravém břehu řeky Moravy, v úrodných rovinách Podluží je réva vinná doma od nepaměti. Vinařské symboly – révový keř s hrozny, radlici s kosířem a dva vinařské nože dovolil Moravské Nové Vsi v pečetidle požívat císař Ferdinand II . sice teprve v roce 1651, vinařstvím na území osady se zabývali ale již staří Moravané. Na místě, kde se dnes obec nachází, stávala v polovině 13. století kolonizační ves velehradského kláštera jménem Waltersdorf. Na začátku 15. století se obec připomíná pod jménem Nová Ves, současný název se užívá od roku 1911. Vesnice je rozlohou vinohradů a počtem registrovaných vinařů druhou největší vinařskou obcí na Podluží. Původní, dnes již zaniklou tratí byly Vinohrádky, za nejlepší vinnou horu je považován jihovýchodní svah na břehu řeky Kyjovky zvaný Stará hora. Tato lokalita poskytla i důkaz o dávném osídlení oblasti. Na počátku minulého století zde byla při rigolování vinohradu vykopána kamenná socha lva pocházející z doby římské. Uvedené trati, stejně jako Padělky od vody a Čtvrtě od Hrušek hostily dříve především rané odrůdy: Frankovku a bílou Chrupku. Když však staré vinice zničil révokaz, byly od roku 1908 v Moravské Nové Vsi vysazovány vinice na americké podložce a sortiment pěstovaných odrůd se rozšířil.

O sklepní uličce


Osobitý rukopis „Pátkařů“

Dokladem dávné historie i živé vinařské současnosti jsou sklepy a sklepní uličky. Vinařská stezka Podlužím směrem od Hrušek vás přivede vinicemi až na okraj obce k odpočívadlu s informační tabulí. Odbočíte doprava a po krátkém sjezdu kolem železniční trati se ocitnete v centru vinařství v obci. Sklepní kolonie Výmol, Zátiší a U trati tvoří zlatý kříž zdejšího vinařského společenství. Nejstarší z nich, uličku U trati, rozdělila na dvě poloviny železnice, která zde byla budována ve 40. letech 19. století. Najdete tady nejen farský sklep, kde se soustřeďovaly desátky pro vrchnost, ale i sklep nejznámějšího novoveského vinaře a otce odrůdy Cabernet Moravia Lubomíra Glose. Své moudré a poučené vyprávění o vinařství a téměř čtvrtstoletí cesty jeho Cabernetu od prvních pokusů křížení odrůd Cabernet Franc a Zweigeltrebe po její zapsání do Státní odrůdové knihy zakončil doyen místních vinařů slovy: „Vinařství je především pokora, pozorování přírody a předávání zkušeností z generace na generaci.“ „A činnost mikroorganismů,“ dodal nepateticky. Pan Glos stál i u vzniku sdružení Collegium Vinitorum, které tvoří vinaři z Moravské Nové Vsi a sousedních Mikulčic. Pátkaři nebo Pátečníci, jak se jim mezi místními říká, se poprvé sešli na podzim roku 1968 a protože šlo většinou o lidi, kteří neměli „kladný vztah k socialistickému zřízení“, nevyhnuli se ani nařčení, že jde o odbojovou skupinu nesouhlasící s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy. Malíř, publicista a degustátor Milan Magni o vínech společnosti přátel a znamenitých vinařů napsal: „Opravdu si nepamatuji, že bych pod hlavičkou Collegium vinitorum ochutnal nějaký vzorek, který by nebyl technologicky špičkově zvládnutý (samozřejmost) a nenesl by výraznou pečeť originálního původu a osobitého rukopisu.“

Čím přispěla hospodářská krize novoveskému vinařství

Zajímavý je původ dvou kolonií v sousedství. Přízemní i patrové lisovny z červených cihel ve Výmole a Zátiší vděčí za svůj vznik hospodářské krizi ve 30. letech minulého století. Majitel dvou novoveských cihelen, které tehdy neměly odbyt, vystavěl z vlastních cihel na koupených pozemcích sklepy a lisovny, které pak prodával místním vinařům. Původní sklepy bez lisovny, jen s plasticky pojednaným průčelím, jaké dříve bývaly v kolonii U trati, najdete v Moravské již jen ojediněle. Většina sklepů má přistavěnou přízemní lisovnu s polopatrem, které u starší sklepů sloužilo jako seník. Dnes je v podstřeší často umístěná místnost k posezení a společenským setkáním. Tyto búdy jsou okapově orientované a vytvářejí souvislou uliční řadu, členěnou zaklenutými vchody a okénky vlevo od vstupu. Sklepy v ulici Lipová jsou roztroušeny mezi domy, patří však k nejstarším v obci. Turisticky zajímavá je kolonie sklepů U myslivny. Jejím centrem je sklep Ivany Tomanové s nabídkou degustací, posezení u vína a ubytování, v sousedství areálu je výborná restaurace.

Kde můžete ochutnat víno

IVANA TOMANOVÁ – tel.519 342 843, 777 561 535, e-mail: ivanatomanova@seznam.cz

VINAŘSTVÍ GLOSOVI – tel.607 180 237

VINAŘSTVÍ JAN RAJSÝ – tel.608 456 887

Slavnosti spojené s vínem

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ (červenec)

SVATOJAKUBSKÉ HODY (poslední neděle v červenci)

VINOBRANÍ SPOJENÉ S PŘEHLÍDKOU VÍN ODRŮDY CABERNET MORAVIA (září)

SVĚCENÍ VÍNA (26. prosince)
 • 4. 8. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • srpen 2022
  poútstčtsone
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  Všechny akce