Hrušky - polní kázání ve vinicích


Zelení vinic i tichou a nenáročnou cestou rovinami rázovité folklórní oblasti vede vinařská stezka Podlužím do Hrušek. Obec se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1368 , kdy náležela týnskému panství. Spolu s ním se v 15. století stala součástí panství břeclavského, které ve 30. letech 17. století koupili Lichtenštejnové. Pro vývoj vesnice byla osudová otevřenost krajiny a blízkost uherské hranice. Obyvatelé osady i jejich grunty často trpěli válečnými útrapami a loupeživými vpády na Moravu. Na počátku 17. století decimovali kraj Bočkajovci, obec zpustla v době třicetileté války, velkou ranou byl i vpád Turků v roce 1673.

Vinařská tradice Hrušek je zachycena v dochované pečeti z roku 162. Má kulatý tvar, v pečetním poli stojí hrušeň se čtyřmi větvemi, na jejichž koncích jsou plody, na levé větvi visí hrozen. V 18. století je v obci doloženo 10 hektarů vinic a stejná rozloha vinic je uváděna znovu v roce 1900. Ve 30. letech minulého století byla v obci založena Vinařská besídka, která byla po odborné stránce na vyšší úrovni než obdobné spolky v okolí. Besídka organizovala přednášky a několikrát i tzv. „polní kázání“, kdy byl přímo ve vinici prováděn ukázkový řez vinné révy na hlavu i tažni. Vlastnila rovněž mateční vinici a štěpovala odrůdy vyšlechtěné ve spolupráci s Výzkumným ústavem vinařským v Mutěnicích. Dnes patří Hrušky s více než 100 hektary vinohradů k největším vinařským obcím na Podluží. Vinná réva se pěstuje v tratích Žižkovské jochy, Hastrmany, Nad újezdy, Prechov, Ovčačka, Kalifornie, Písky. Pestrému odrůdovému složení zdejších vinic dominují Veltlínské zelené, Chardonnay a Rulandské šedé, z modrých odrůd je nejrozšířenější Frankovka, Zweigeltrebe a Cabernet Moravia.

O sklepní uličce


Vinice a vína pod ochranou boha dobré úrody

Vinařské stavby, dnes převážně přízemní lisovny se sklepy, tvoří v obci několik souvisle zastavěných lokalit. Nejstarší sklepy v místě dnešní Sklepní ulice jsou zachyceny v mapě 1. vojenského mapování z let 1764 až 1768. Většina původních sklepů s lisovnami, které bývaly kryty doškovou střechou, je přestavěna, nad některými sklepy vyrostly rodinné domky. Přesto se dochovalo několik původních hospodářských stavení, typickou stavbou z přelomu 19. a 20. století je cihlová patrová lisovna s dřevěnými dvířky na ukládání sena. Přístavbou lisoven na místě původních zemních sklepů a vybudováním nových staveb vznikl ve 2. polovině 20. století sklepní areál U hřiště. Sklepy jsou vyhloubeny pod zemí, zaklenuty a zasypány vrstvou zeminy. Okapově orientované búdy jsou postaveny z pálených cihel. Ty novější mají obytné patro, některé jsou vyzdobeny sgrafity Hedviky Fukalíkové a Evy Sejákové.

Na trase vinařské stezky, při začátku sklepní ulice Záhumení, stojí o samotě Mrázových búda. Kdysi půvabné hospodářské stavení s polopatrem však chátrá a je předznamenáním stavu mnoha sklepů v ulici. A bývala to ulice, o které se v knize Hrušky – občané své obci píše: „Za starších dob měly sklepy, které se stavěly na obvodu vesnice, slaměné střechy a nazývaly se búdy. Později se začaly stavět nízké sklepy z pálených cihel. Uvnitř se nacházela místnost se stolem a lavicí, kde se pije, v ostatních jsou sudy s vínem. Pije se při každé příležitosti, každou sobotu večer a v neděli odpoledne. Všechno víno se spotřebuje, neprodává se žádné.“

Zajímavost

Mezi podlužácké zvyky dodnes patří i zarážení hory a vinobraní: „Když začaly zrát hrozny, konalo se zarážání hory. Ve vinohradech se slavnostně vztyčila „hora“, tyč ozdobená kyticí polního kvítí a hrozny. Od té doby se do vinic nesmělo vstupovat, chránili je hotaři. Po ukončení sklizně se konala taneční zábava – vinobraní. Na búdě visely hrozny, které se tanečníci snažili utrhnout. Jakmile hotař provinilce chytil, odvedl jej do šatlavy a tam musel zaplatit pokutu.“ O roku 2001 působí v Hruškách sdružení vinařů Bonus Eventus. Jméno římského boha štěstí, zdaru v podnikání a ochránce dobré úrody si dala do vínku skupina přátel z pěti rodinných vinařských firem s cílem prosazovat místní vína pod společnou značkou. Etiketa Bonus Eventus je zárukou vín vynikající kvality, jejichž uvedení na trh pod společnou značkou odsouhlasili všichni členové sdružení.

Kde můžete ochutnat víno

ROMAN BENEŠ – tel.607 829 755

JIŘÍ NEŠPOR – tel.519 343 281

KAREL ČAPKA – tel.737 857 891,www.bonuseventus.cz


Slavnosti spojené s vínem

PŘEHLÍDKA VÍN A SÝRŮ (březen)

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ (červen)

BARTOLOMĚJSKÉ HODY (srpen)

ŠTĚPÁNSKÁ OCHUTNÁVKA NOVÝCH VÍN (prosinec)
 • 4. 8. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • srpen 2022
  poútstčtsone
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  Všechny akce