Dolní Věstonice – Vínu zaslíbená úbočí Pavlovských vrchů


Listina z roku 1312, která zmiňuje darování dědičné rychty v Dolních Věstonicích Oldřichu Holzbrachtovi, je zároveň první zprávou o vinařství v obci. K rychtě náleželo půldruhého lánu a vinice pod Strachotínem a Děvičkami. V původně slovanské osadě se během 13. století usadili němečtí kolonisté a v následujících letech jejich etnikum postupně převládlo. Významným obdobím v dějinách obce, která nesla německé jméno In Wistanicz, bylo 15. století. V roce 1460 obnovil král Jiří Poděbradský ve vsi týdenní trh, který zanikl za husitských válek, v roce 1490 povýšil král Matyáš osadu na městečko. Rozhodující úlohu ve vývoji vinařství Dolních Věstonic sehráli novokřtěnci, kteří se zde usadili v 16. století. Habáni s sebou přinesli vyspělou dělbu práce a vysokou úroveň vzdělanosti. Pověstná byla hlavně jejich keramika, ale vynikali i vyspělým lékařstvím, zpracováním přírodních surovin, zemědělstvím a vinařstvím. Produkce městečka se zvýšila natolik, že vinohradní činže, splatná každoročně o sv. Martinu, činila 73 zlatých. O kvalitě věstonických vín svědčí jejich úspěšný prodej ve Slezsku v 18. a 19. století. Dnešních 75 hektarů vinic v okolí obce je vysázeno především na úbočích Pavlovských vrchů a trati nesou jména Za humny, U kapličky, U třech panen a Pod Pálavou.


O sklepní uličce


Habánské sklepy na Husím plácku

Řádky vinic pod zříceninou hradu Děvičky a barevná průčelí nadsklepních domů podél cesty do Pavlova jsou nejviditelnějšími projevy vinařství v Dolních Věstonicich. Původně účelová hospodářská stavení se zde začala budovat na přelomu 18. a 19. století. Dokladem starobylosti sklepů je cihla z klenby původní podzemní chodby s letopočtem 1861, vložená do štítu nad vchodem do lisovny Vinařství Langr. Tyto jednoduché podsklepené lisovny se sýpkou v podstřeší si svoji podobu udržely více než sto let; několik původních lisoven a zemních sklepů s průčelím dosvědčuje starobylost kolonie dodnes. V 60. letech minulého století byla většina lisoven přestavěna a nově vybudované patro nadsklepních domů často zvyšuje ještě obyvatelné podkroví. Svědectvím o působení habánů v obci je Husí plácek, malé náměstí pod kostelem v jižní části osady. Přestože jsou staré habánské sklepy a vinařské domy dnes již značně přestavěné, zachovává si nesourodý komplex vinařských staveb s několika romantickými zákoutími atmosféru středověkého vinařského centra. Na okraji kolonie stojí bývalý farský sklep, který sloužil ke sběru desátků odváděných majitelům panství. Prostorné lisovny mají často křížovou klenbu, jejíž pata je zhotovena z pískovce. Kutané sklepy, které jsou vyzděny ze silně vyspárovaných cihel, byly původně mnohem delší a tvořily vzájemně propojené podzemní labyrinty. Protože spojovací chodby, které se budovaly u zadního čela sklepa, umožňovaly nepozorovaný únik, předpokládá se, že propojení sklepů bylo součástí bezpečnostních opatření často pronásledované náboženské komunity. Propojenost podzemí usnadňovala i vzájemné navštěvování vinařů a ztěžovala manželkám jejich objevení. Velmi starý sklep je pod památkově chráněným řemeslnickým domem číslo 4. Nad vstupním portálem středověkého domu byl v dochovaných vrstvách omítek objeven letopočet 1575. Sklep je přístupný z arkádového náspí a stejně jako mnoho dalších sklepů v této oblasti chránil životně důležitý pramen pitné vody.

Kde můžete ochutnat víno

Věstonické sklepy, pan Padalík – tel.724 127 549

Vinařství Ladislav Langr – tel.6O7 52O 297

Slavnosti spojené s vínem

Velikonoční košt dolnověstonických vín (velikonoční neděle)

Hody (červenec)
 • 4. 8. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • srpen 2022
  poútstčtsone
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  Všechny akce