Brod nad Dyjí - Šenkování pod vinohrady


Obec se nachází pod Dunajovickými kopci, na trase Mikulovské vinařské stezky. Na dnešním území obce sídlili již pravěcí zemědělci a několik nálezů z doby římské dokládá osídlení i v době vyspělé kultury římské říše. Kolonizační obec Guldenberg vznikla někdy ve 13. století, v písemných pramenech je uváděna v roce 1355 jako součástdrnholeckého panství.

Záhy poté však zpustla a byla osazena až v 60. letech 16. století necelými dvěma desítkami poddaných. I když byla ves v roce 1629 popleněna císařskými vojsky, třicetiletou válkou utrpěla méně než jiné osady v oblasti. Obec v té době čítala 37 usedlostí. Podle tereziánského katastru bylo v tratích Sonnenberger, Heidweingarten, Hausäckern a dalších 305 měr vinic, což spolu s dvaceti sedmi sudy odváděného vinného desátku svědčí o rozvinutém vinařství ve vsi.

Dříve, než se v polovině 19. století začaly budovat sklepy, prodávaly se především hrozny a mladé víno. Mashausy a sklepy umožnily zrání vína v sudech, zvyšování jeho kvality a pravidelné šenkování přímo pod vinohrady. Ze začátku minulého století je záznam vztahující se k vinařství v Brodu nad Dyjí: Radostné je, že moravské vinařství mělo významnou tradici a překonalo krizi, vyvolanou v našem vinohradnictví biologickými škůdci z řad hub i drobného živočistva. Oidium bylo rozšířené v 2. polovině 19. století, perenospora se objevuje v roce 1900 a o pár let později i roztoč, způsobující kadeřavost vinné révy. Největším škůdcem se však stal révokaz napadající kořeny sazenic. To vedlo k zásadní rekonstrukci vinohradů a zavedení měďnatých a sirnatých postřiků. Pozměněn byl i tradiční viniční sortiment. Pod dohledem francouzských vinohradníků se zavádělo Sylvánské zelené a Ryzlink vlašský, z červených odrůd Portugal a Svatovavřinecké. Místo nízkého vedení se začalo prosazovat střední vedení na drátěnkách…

V současné době se v tratích Lusy, Kibice, Lišní vrch a Obecní-Chlumek pěstují především bílé odrůdy Veltlínské zelené a Neuburské.

O sklepní uličce


Barevná průčelí lisoven

Rozsáhlý sklepní areál Městečko pod viniční tratí Obecní-Chlumek tvoří 147 sklepů v několika uličkách.

Lokalita za obcí při silnici na Drnholec je poučnou ukázkou typologie a vývoje sklepních staveb na Mikulovsku.

Nejstarší sklepy na spodním řádku pocházejí z počátku 19. století, což názorně dokumentuje cihla z letopočtem 1808 vsazená do klenby sklepa na parcele č. 281. Základy sklepů vyhloubených ve svahu jsou vybudované z vápencového kamene, klenba samotná je vyzdívaná cihlou. Délka sklepů je různá, obvykle však nepřesahuje 30 metrů. Šíje jsou krátké a jen mírně svažité, v kolonii jsou i stavby, které nemají šíji vůbec. Několik zemních sklepů je opatřeno pouze zděným předsklepím, tvář kolonie však určují především dodatečně přistavěné lisovny. Barevná průčelí starodávných lisoven krčících se v zeleni stromoví nebo klasicistní stavby s náznakem žudra střídají přízemní lisovny se sýpkou v podstřeší a zvýrazněným ostěním otvorů. Dominantním stavením kolonie je mohutná patrová lisovna barokního tvarosloví, která sloužila jako desátkový sklep drnholeckého panství.Kde můžete ochutnat víno

Uhlík Josef - Tel: 519 519 264, 732 489 481
 

Slavnosti spojené s vínem

Krojované hody (květen)

Country, Bluegrass, Víno festival (srpen)

 

Fotogalerie 


 • 4. 8. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • srpen 2022
  poútstčtsone
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  Všechny akce