ZNOJMO

Královské město na Dyji


Adresa:         Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Starosta:       Ing. Vlastimil Gabrhel
Telefon:         +420 515 216 111
E-mail:          info@muznojmo.cz 
Web:             www.znojmocity.cz

Město Znojmo (německy Znaim) je druhým největším v Jihomoravském kraji a historickým centrem jihozápadní Moravy. Od 8. stol. se na skalním ostrohu naproti dnešního centra města a hradu rozkládalo rozsáhlé slovanské hradiště (nynější část města Hradiště), které chránilo brod přes řeku Dyji. Uvnitř hradiště byly ve velkomoravském období zřejmě vystavěny mimo jiné dva kamenné kostely. Během 11. stol. je vystřídal přemyslovský hrad, vybudovaný v bezprostřední blízkosti brodu. Zakladatelem tohoto hradu byl kníže Konrád I. Brněnský. Ppo roce 1092 zde tak vzniklo samostatné údělné přemyslovské knížectví. Nejvýznamnější ze znojemských Přemyslovců Konrád II. Ota, který postupně ovládl celou Moravu a nakonec se stal i knížetem v Čechách, založil v roce 1190 premonstrátský klášter v Louce, který stojí na jih od historického středu města. Za Přemysla I. Otakara bylo povýšeno na královské město, první svého druhu na jižní Moravě, a opevněno silnými hradbami, které se z velké části dochovaly dodnes. Velký rozkvět Znojma nastal ve 13. a 14. století, kdy město mělo již dlážděné ulice, vodovod a dva špitály. V bezprostřední blízkosti hradu založil král Václav I. klášter minoritů, později zde vznikl i klášter klarisek. Po bitvě na Moravském poli (26. srpna 1278) byl ve společné klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie pohřben český král Přemysl II. Otakar. Roku 1645, za třicetileté války, dobyli zchudlé Znojmo během tří dnů Švédové pod velením generála Lennart Torstensona. Roku 1809 se v blízkosti Znojma odehrála bitva mezi rakouskými a francouzskými vojsky, známá jako bitva u Znojma. Znojemský hrad ztratil po porážce Turků u Vídně roku 1683 svůj strategický význam a ve zpustlém stavu jej císař Josef I. prodal Maxmiliánovi Františkovi z Deblína a jeho bratrovi, kteří jeho západní část přestavěli na zámek a ve východní části zřídili pivovar. Od roku 1784 byl zámek využíván jako kasárna a špitál a od roku 1921 slouží Jihomoravskému muzeu. Z původního hradu se zachovala pouze románská rotunda sv. Kateřiny. Výstavba Severozápadní dráhy Vídeň-Znojmo-Jihlava-Nymburk umožnila rozvoj znojemského zelinářství a sadovnictví. Znojemská okurka se stala pojmem i v zahraničí. Nalezení ložisek kaolinu přispělo také k rozvoji keramického průmyslu ve městě. Na podzim 1918 se Znojmo stalo centrem separatistického regionu Německé jižní Moravy, který se vzepřel připojení k nově vzniklému Československu. Mnichovskou dohodou z podzimu 1938 bylo Znojmo připojeno ke Třetí říši. To vyvolalo exodus českého a židovského obyvatelstva. Židovská synagoga byla uzavřena a později zbořena. S koncem druhé světové války na jaře 1945 bylo Znojmo poškozeno několika nálety sovětských a amerických bombardérů. Obnovením Československa došlo k divoké fázi odsunu německého obyvatelstva z města. Nové obyvatelstvo přišlo zejména z oblasti Českomoravské vrchoviny a také z Hané, Valašska a Slovácka.

Díky příhodným klimatickým podmínkám se ve městě daří vinařství a ovocnářství. Znojmo se stalo proslulé rovněž okurkami, jejichž pěstování na Znojemsku zavedl roku 1571 loucký opat Jiří II. Dnes se město stalo opětovně centrem vinařství a cílovým místem milovníků přírody a to zejména zásluhou nově vzniklého Národního parku Podyjí. Díky své bohaté historii získalo rovněž titul "nejkrásnější historické město ČR". O památkách více pod odkazem turistické zajímavosti

Ve městě působí dva velké sportovní celky, fotbalový klub 1. SC Znojmo hrající 2. ligu a hokejový klub Orli Znojmo hrající od sezony 2011/12 mezinárodní rakouskou hokejovou extraligu. Ve městě působí také dva vodácké oddíly, a to TJ Znojmo - Oddíl kanoistiky a Vodácký oddíl Neptun. Vodácký oddíl Neptun provozuje od roku 2010 Centrum volnočasových aktivit Stará Vodárna realizovaný v rámci dotačního programu Evropské unie.
 
 • 25. 2. 2019
  Jubileum oslaví FOR BIKES s osob...

  Tři dny od 29. do 31. března 2019 budou v pražských Letňanech vyhra...

   
  13. 4. 2018
  Do práce na kole - Do Brna míří ...

  ​Už posedmé připravuje Nadace Partnerství měsíc plný jízdy na kole,...

   
  Všechny aktuality
 • říjen 2021
  poútstčtsone
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Všechny akce