Vinaři a sklepy v Horních Dunajovicích

Chuť vín je závislá na podloží, na kterém rostou vinice. Horní Dunajovice se nachází z geologického pohledu na velmi zajímavém místě. Od jihu do území zasahují výběžky žulového tělesa dyjského masivu, v okolí „lurdské jeskyně“ se vyskytují slídnaté ruly a krystalické vápence moravika. V měkkých sedimentech, které vznikly v třetihorách, jsou soustředěny labyrinty kopaných sklepů. Pouze část z nich je využívána místními vinaři k ukládání vína. Kuriozitou jsou vinné sklepy vylámané do břidlice v místní části Domčice.

Historie vína v oblasti Horních Dunajovic sahá až do roku 1386, kdy bohatý rychtář Lazar ze Znojma se svým společníkem koupili „ves s polnostmi, lesem, tvrzí a vinicemi“. V roce 1565 byly Horní Dunajovice a Domčice povýšeny králem Maxmiliánem II. na městečko s významnými výsadami. Kromě běžné zemědělské práce se obyvatelé městečka věnovali ve značné míře vinohradnictví. Podle lánového rejstříku z roku 1672, kdy byly evidovány i vinohrady, se dozvídáme, že v tomto roce byly pusté vinice v polních tratích Želetická hora, Kravky, Vápenice, Rosava a Stará hora. Odtud pochází první zmínka o výborné viniční trati Stará hora, která je, společně s viniční tratí Frédou, jedna z nejstarších v této oblasti. Pusté vinohrady byly zarostlé lesem, nebo zanesené nánosy, či naopak odplavené vodou. V roce 1660 byla přeměněna Želetická hora na pole, od této doby se neužívá tento název. Po Třicetileté válce nebyly zpustošené jen památky, ale také okolí městečka. Vrchnost se snažila obnovovat a zakládat nové vinohrady. V roce 1656 bylo založeno celkem na 191 moravských měřic vinic, ale místo nich se v roce 1672 pěstovalo obilí. V 17. století vzniklo mnoho tzv. lochů, nebo-li podzemních úkrytů a chodeb. Od tohoto období se nejvíce zasloužili o rozvoj vinařství premonstráti, kteří zakládali vinice na tratích, kde byly již před Bílou horou. Vinice na Staré hoře vlastnilo 82 majitelů z Horních Dunajovic a 75 z Mikulovic. Na Rosavě mělo vinice 28 majitelů z Mikulovic. Rozvoj vinařství dokládají i krásné lisy, jeden z dochovaných lisů z roku 1728, se nachází v místní části Kocanda. Na konci 19. století se objevil ve vinicích révokaz, který zapříčinil úpadek vinic. Po roce 1908 bylo mnoho vinic vytrháno a přeměněno v pole. Ve dvacátém století došlo ke značnému zmenšení ploch vinohradů, a to z důvodu napadení révokazem, peronosporou a padlím. Počátkem 20. století, během dvou desetiletí, klesla plocha vinic na 10 ha, tato rozloha se udržela od roku 1951. Dnes je plocha viničních tratí 122,8 ha.


Vinaři
 • AGRA Horní Dunajovice, a.s., Josef Líbal, Horní Dunajovice 38, 671 34 Horní Dunajovice, tel.: +420 736 484 836, vino@agra-hornidunajovice.cz, www.agra-hornidunajovice.cz/vinarstvi-a-vinohradnictvi
 • Vinařství Líbal, s. r. o., Josef Líbal, Horní Dunajovice 85, 671 34 Horní Dunajovice, tel.: +420 225 204, +420 736 484 836, info@vinolibal.cz, www.vinolibal.cz
 • Vinařství u Rytířů, Jiří Rytíř, Horní Dunajovice 169, 671 34 Horní Dunajovice, tel.: +420 605 269 463
 • Vinný sklep u Špalků s penzionem, Miloslav Špalek, Horní Dunajovice 32, 671 34 Horní Dunajovice, tel.: +420 515 273 241, +420 602 539 213, +420 602 513 388, www.novetrendy.eu/uspalku
 •  Vinařské organizace v regionu
Svazek znojemských vinařských obcí DANÍŽ
Svazek byl založen v roce 1999 za účelem uskutečňování Programu obnovy venkova, rozvoje vinařství a společné propagace obcí. Zakládajícími členy bylo 6 obcí, v dnešní době je ve svazku sdruženo 35 členských vinařských obcí. Společným cílem je zkvalitnění vinařství a šetrného turistického ruchu, včetně rozšíření kontaktů s obcemi Rakouska. Ekonomickým cílem je snížení nezaměstnanosti v regionu. Dalšími cíli je revitalizace krajiny, ochrana přírody, rozvoj technické infrastruktury, občanské vybavenosti, zachování místní kultury a mnoho dalších. 
 • 16. 6. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • červenec 2022
  poútstčtsone
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Všechny akce