Hnanice


Adresa:       Znojemská 113, 669 02, Znojmo 

Starosta:     Bc. Martin Dvořák
Telefon:      +420 724 236 970

E-mail:        ouhnanice@volny.cz
Web:           www.obechnanice.cz

Obec Hnanice, dříve uváděné též jako Hnánice, německy Gnadlersdorf, leží v těsné blízkosti hranice s Rakouskem. Nedotčená krajina Národního parku Podyjí a kvalitní víno místních vinohradů lákají turisty, kteří sem mohou přicestovat i kvůli místní dominantě kostela sv. Wolfanga.

Již v první psané zmínce o obci, která se datuje kolem roku 1201, můžeme vyčíst záznamy o pěstování vinné révy, které zde má dlouholetou tradici. V období středověku byly Hnanice jedním z nejvýznamnějších společenských center regionu ležícím na významné středověké cestě. Byly první obcí se zemskou hranicí. Na hnanické trhy přicházeli obchodníci z celé jižní Moravy a téměř z celé severní části Dolního Rakouska. Moravané prodávali obilí a obstarávali si dobrá zdejší i rakouská vína. Od roku 1541 patřily Hnanice k jaroslavickému panství a jejich historie je s Jaroslavicemi spojená až do poloviny 19. století. 

Druhá polovina 18. století, byla pro Hnanice obdobím hospodářské prosperity a bohatnutí. Hnanicím se podařilo získat významné privilegium císařovny Marie Terezie - pořádání týdenních trhů, které bylo zdrojem příjmů jak pro obec, tak pro obyvatele městečka. V období osvícenství Hnanice toto provilegium opět ztratily. Světlejší událostí v období napoleonských válek a slavné bitvy tří císařů u Slavkova se může zdát kratičká návštěva rakouského císaře Františka I., který projížděl přes Hnanice 30. května 1808 na své cestě ze Znojma do Kremže.

V polovině 30. let se začal v ČSR budovat obranný systém hranic. Na jižní Moravě a také v okolí Hnanic byly první bunkry stavěny v průběhu roku 1936. Na podzim roku 1938 čelili Hnanice několikačetným útlakům z řad ozbrojených henleinovců, kteří začali přecházet přes hranice s Rakouskem. K prudkému střetu došlo u Hnanic v noci z 21. na 22. září, když ozbrojenci začali ostřelovat celnici. Při pokusu zatlačit útočníky pod vedením poručíka Otmara Chlupa zpět za hranice byl poručík zasažen a stal se tak první obětí fašismu na Znojemsku. Obec byla začleněna do Německa. Tento stav trval až do května 1945. Po II. světové válce došlo k vysídlení Němců a osídlení vesnice novými českými obyvateli, které pochopitelně neproběhlo bez střetů a emocí. Do pohraničí se začali stěhovat zemědělci, řemeslníci, dělníci. Většina jich do Hnanic přišla ze Slovácka. Po roce 1989 se před obcí Hnanice otevřely nové možnosti rozvoje, a to především zřízením původního hraničního přechodu do Rakouska a vyhlášením Národního parku Podyjí.

 • 16. 6. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • červenec 2022
  poútstčtsone
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Všechny akce