BOŽICE

 

Historické pamětihodnosti

Kostelní areál
Kostel sv. Petra a Pavla ze 13. stol. s románským jádrem a gotickým interiérem patří k nejstarším v okolí. Barokní velmi prostorná budova fary je až z konce 17. století. Z původního hřbitova kolem kostela zůstal jen zbytek náhrobku posledního louckého premonstráta a křídlovického faráře Pavla Priegela, a hrobka preláta Maxe Mayera, rytíře z Ahrdorfu a Wallersteinu, z roku 1928.

Významné stavby
Významnou historickou stavbou je komplex budov bývalého dívčího penzionátu Maria Hilf sester sv. Karla Boromejského, postaveného v letech 1894 – 1906 především zásluhou faráře Maxe Mayera. Podstatná část slouží od roku 1950 jako domov důchodců. Do budovy „kláštera“ je začleněna nádherně zdobená kaple s barevně malovanými okny. V rohu klášterní zahrady se nachází tzv. lurdská kaplička z 1.pol. 18.stol. V obci a širším okolí se nachází množství drobných božích muk, kapliček a soch. Mezi zajímavé budovy patří Jiráskův dům osvěty postavený jako kulturní středisko českých kolonistů v letech 1935 – 1936 (s údaji na dvou pamětních deskách na budově). Panský dům (dnes zdravotní středisko) pochází z roku 1834, na hlavní božické křižovatce stojí (značně přestavovaná) dvoupodlažní barokní panská sýpka. Budova božického nádraží je v provozu od roku 1871. Architektonicky zajímavá budova Hospůdky u Šíbla u božického nádraží zde stála již před stavbou trati v letech 1869 – 1871.

Lovecký zámeček
V lese při cestě vedoucí do Borotic se nachází lovecký zámeček Samota (Allein). Byl vybudován jako romantická vila alpského švýcarského stylu počátkem 19. století tehdejším držitelem jaroslavického panství svobodným pánem Petrem Braunem.

Památníky
Památník válečných obětí „Za vlast, svobodu a pokrok“ ve stráni u kostela vznikl v roce 1945 úpravou původního pomníku (z roku 1923) padlým německým vojákům. Památník osvobození z roku 1975 v roce 2005 vztyčen na soukromém pozemku na úpatí Tančícího kopce (Tanzbergu). Pomník připomínající 10. výročí příchodu českých kolonistů do Božic byl odhalen v roce 1937 uprostřed Kolonie.

Přírodní zajímavosti

Chráněné stromy
Památné jsou též tři lípy u Jiráskova domu na Kolonii (Masarykova, Benešova a Švehlova), lípa v zahrádce u bývalé české menšinové školy z roku 1927 a chráněná lípa před hájenkou při vjezdu do obce od Borotic.

Biotopy
Procházkám i poučení slouží lesopark a dva ekologické mokřady Niva pod Božicemi a Vodní a mokřadní biotop u Božického potoka. V katastru obce, v trati zvané Na letišti, se nacházelo hnízdiště dropa velkého.

Naučná stezka „Údolím lásky“
Oblíbeným cílem vycházek je oblast Božického rybníka a přírodní oblast Karlov (původně Horní Hoja) kolem Karlovských rybníků a tzv. Hraběcí studánka krytá klasicistními pískovcovými deskami z roku 1810. Malebným údolím Příčního potoka, podél břehů rybníků Horní Karlov, Prostřední Karlov a Božický rybník a kolem přírodní rezervace Karlov vede nyní v délce 5,4 km naučná a relaxační stezka „Údolím lásky“. Na trase jsou k vidění krajinářsky atraktivní lokality a můžeme zde zažít nezapomenutelná setkání s celou řadou vzácných a ohrožených živočišných a rostlinných druhů. Koryto Příčního potoka je zařazeno do soustavy chráněných území NATURA 2000 a to především díky výskytu vzácného měkkýše - vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana),  neboť se jedná o kriticky ohrožený druh.

Vinařské stezky

Obcí Božice prochází jižní větev Znojemské vinařské stezky mezi Hnanicemi a Hraběticemi. 

 • 16. 6. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • červenec 2022
  poútstčtsone
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Všechny akce