MUTĚNICE

Mutěnické vinohrady

Mutěnicko jako součást vinařské podoblasti Slovácko tvoří přechod mezi severními a jižními podoblastmi pěstování révy vinné na Moravě. Geografická poloha obce s velkými plochami vinorodých strání dávají právo hovořit o Mutěnicích jako o srdci vinařského kraje. Vinařství provází naši obec snad už od samých počátků její existence. Jedním z dokladů je i nejstarší známá obecní pečeť z roku 1613, která obsahuje vinný keř s hrozny. V předbělohorském období vzniklo i doposud používané pojmenovaní viničních tratí Vyšicko či Mutěnská hora. Po staletí se mutěnští vinaři řídili vlastním horenským právem. Za jeho porušení, například krádeže ve vinicích, bývaly vynášeny velmi přísné tresty. Provinilec mohl například přijít nejen o ruku, ale také o hlavu. V roce 1725 byla založena nejstarší mutěnská horenská kniha, do níž se zapisovaly všechny převody vinohradů.
Dalším významným datem je rok 1903, kdy obec pronajímá 20 měřic obecních pozemků Zemskému spolku pro Markrabství moravské. Spolek zde zakládá Zemskou révovou školku. V roce 1912 přibyl i Státní a zemský vzorný sklep ústřední, později sídlo vinařského inspektorátu. V té době se o Mutěnicích hovoří jako o centru moravského vinařství. V dvacátých a třicátých letech minulého století ve Výzkumné stanici vinohradnické a vinařské byl položen základ šlechtění vinné révy a rozšiřování ušlechtilých odrůd. Pod jejím vlivem začali mutěnští vinaři zpracovávat čistě odrůdová vína. Na mutěnických vinicích se objevily odrůdy Ryzlink rýnský, Sylvánské zelení, Neuburské, Ryzlink vlašský, Tramín, Frankovka, Burgundské modré, Portugal modrý apod. V současné době Stanice zajišťuje udržovací šlechtění odrůd a klonů.
 
Teplý a suchý kraj v údolí řeky Kyjovky dnes přeje odrůdám Rulandské bílé a Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Tramín a Müller–Thurgau, v posledních letech se rozšířilo pěstování Chardonnay. Na menších plochách modrých odrůd převládá Modrý Portugal, Frankovka a Svatovařinecké. Výše položené vinice na jižních svazích zvlněného terénu, kde již není tolik patrný vliv teplého proudění, tady dávají plná vína se svěžím charakterem, jemnou kyselinou a výrazným odrůdovým aroma. Mutěnický viniční katastr je rozdělen na pět viničních tratí: Vyšicko, Mutěnská hora, Úlehle, Hraničky a Dubňanská hora.

Mezi pracovitým lidem této obce se vinařská tradice dědí z otců na syny, téměř každý vlastní vinohrad a vinný sklep. Raritou Mutěnic je lokalita s téměř pěti sty vinnými sklepy v části obce zvané „Bůdy“.

Sklepní ulička

Mutěnské Búdy jsou sklepní lokalitou na okraji obce pod Mutěnskými vinohrady. Své sklepy zde obhospodařuje téměř 600 vinařských rodin. Jednotlivé sklepy jsou různého stáří a provedení. Najdete zde malebné sklepy našich dědů, ale i sklepy vybavené modernim zařízením, degustačními místnostmi, posezením a také pokoji skýtající ubytování. Typickým prvkem většiny Mutěnských sklepů je vstupní průčelí zvané „Žůdro“ a tradiční malování slováckými ornamenty či škrabanými sgrafity.

Areál sklepů a búd začal vyrůstat pod Zárybnickými vinohrady za vesnicí od počátku 18. století. Sklepy se kopaly samostatně v několika řadách, přízemní búdy byly stavěny z dusané hlíny (nabíjanice) a ještě počátkem 20. století je kryla valbová střecha s došky, která přesahovala průčelí a byla podepřena dřevěnými sloupky. Vzniklo tak kryté zápraží pro posezení. Průčelní stěna byla členěna vchodem s masivními dřevěnými dvoukřídlými dveřmi a jedním oknem. Přede dveřmi byla laťková branka zabezpečující vchod v době větrání. Bílou ličku průčelí lisovny ohraničovala zelená podrovnávka. Oblíbenou zelenou barvou byla v Mutěnicích často natřena i výdřeva štítu, dveře a okna. Búda měla uvnitř jednu místnost, hliněnou podlahu a trámový strop, který býval podepřen roštem a sloupkem. Na přelomu 19. a 20. století začala kolonie sklepních búd splývat s domky na Dolním konci a mnohé búdy byly přestavěny na obytné domy. K dalším renovacím a rozšiřování sklepů došlo ve 30. letech minulého století. Došková krytina byla nahrazena pálenou taškou, z lisoven byly postupně odstraněny mohutné vřetenové lisy a búda byla rozdělena na pracovní a odpočinkovou část. Část lisoven byla při přestavbě opatřena žúdry a ostěním oken. Na búdě č. 300 tyto stavební prvky vyzdobil významný regionální umělec Jano Köhler. Charakteristickým dekoračním prvkem mutěnického areálu jsou rostlinné a figurální motivy na žúdrech a průčelí sklepů. Na červenohnědém podkladu je v omítce vyškrabal místní lidový umělec Ján Lacko. Asi 500 sklepů dnes tvoří pitoreskní vinařskou dědinu s názvy ulic, hospodou i několika penziony. A přivítání hostů, zvláště těch, kteří putují po Mutěnické vinařské stezce směrem od Čejče, je stylové. Sklepní kolonii předchází působivá scenérie vinic rozložených na jižních svazích Zárybnické vinné hory.

Vinaři

Drtivá většina z tisíce vinařů v obci  jsou drobnými vinaři, hospodařícími na vinicích v průměrné velikosti 0,1-0,5 ha a produkující sudová vína. Několik vinařů se věnuje svým vinicím a sklepům na úrovní podnikání, zaměřují se na vína přívlastková, která lahvují.


Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!

Vinařské organizace v regionu

Búdy Mutěnice o.s.
Sdružuje převážně osoby zabývající se vinohradnictvím a vinařstvím, ale také milovníky a znalce révových vín, likérů a destilátů, za účelem udržení a zvýšení úrovně vinohradnictví a vinařství. Koordinuje jejich činnost a chrání jejich oprávněné zájmy. Usiluje o pokrok a modernizaci vinohradnictví a vinařství a v souvislosti s tím může zajišťovat poradenskou službu, organizuje vzdělávací a osvětovou činnost, zabezpečuje propagaci a šíření informací, vydávání tiskovin pro potřebu svých členů a veřejnosti. Pořádá zájezdy, exkurze, soutěže a výstavy v oboru. Usiluje o obnovu, udržování a rozvíjení lidových tradic, řemesel a původních technologií v oboru.
Kontakt: Búdy Mutěnice o.s., Vinařská 362, 696 11 Mutěnice, info@vinozmutenic.cz, www.vinozmutenic.cz
 • 16. 6. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • červen 2022
  poútstčtsone
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Všechny akce