MILOTICE

Šidí se v Šidlenách?                           


Adresa:              Školní 72, 696 05 Milotice 
Starosta:            Mgr. Josef Levek
Telefon:             +420 518 619 541
E-mail:               podatelna@milotice.cz
Web:                  www.milotice.cz

Milotice náleží k nejstarším osadám oblasti. Svou optimální geografickou polohou byla tato oblast předurčena k tomu, aby se zde člověk usazoval již od nejstarších dob. V samotných Miloticích byly objeveny ojedinělé kusy paleolitické pazourkové industrie, z doby bronzové pak menší pohřebiště kultury únětické a byly odkryty hroby Keltů.

Byly pojmenovány po svém dávném vlastníku - Milotovi. Počátek obce lze s jistou pravděpodobností klást nejpozději na přelom 11. a 12. století. Písemné zprávy jsou však až z r. 1341. Další vlastníci, bratři z Ronova, příslušníci rodu Hronoviců, sídlili na místní tvrzi. Byla to bloková stavba z kamene obehnána zdí, palisádou a vodním příkopem. Pozůstatky těchto vodních příkopů se dochovaly do dnešní doby. Za husitských válek byly Milotice významným střediskem husitů, kteří si po roce 1427 zřídili kolem tvrze opevněný tábor. Zvýšené příjmy vrchnosti vyplývající z vlastního podnikání, zejména z rybnikářství a vinařství, byly zcela jistě jedním z podnětů k přestavbě staré vodní tvrze v moderní renesanční zámek.

Sídlo panství bylo po třicetileté válce v majetku uherského rodu Serényiů. Serényiové byli na Miloticích až do roku 1888. Poněvadž byly Milotice sídlem panství, byly zde poměrně příznivé sociální a hospodářské poměry. Bylo zde hodně polí, luk a pastvin, které umožňovaly plynulý chov dobytka. Vedle pěstování obilí, pohanky, prosa a luštěnin, se chovali ovce, skot, prasata a drůbež. Už v době pobělohorské zde bylo rozšířeno vinařství, rybniční hospodářství. Dokladem může být samotná podoba historického pečetího znaku Milotic, jenž obsahoval vinný keř, dva obilné klasy a rádlo. Díky panství měla část obyvatelstva také možnost živností, které byly uplatňovány na velkostatku.
 • 16. 6. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • červenec 2022
  poútstčtsone
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Všechny akce