Pravidla fotosoutěže

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je Nadace Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno (dále jen „pořadatel“).
 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 13. 2. 2018 do 19. 2. 2018 včetně.
 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžícím se může stát fyzická osoba, jenž se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „soutěžící“).

Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže. Ze soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
 

4. POPIS SOUTĚŽE

Od 13. 2. 2018 do 19. 2. 2018 (23:59 hod) budou mít soutěžící možnost na webu www.stezky.cz přihlásit/nahrát své fotografie. Jeden soutěžící může přihlásit maximálně 3 fotografie.

Vítězné fotografie vybere komise týmu Greenways Nadace Partnerství. Nebude probíhat veřejné hlasování.

Tři vítězné fotografie získají cenu. Fotografie na prvním místě bude uveřejněna na titulní straně Kalendáře akcí na vinařských stezkách 2018.

Není dovoleno, aby účastník zaslal dílo, jehož není autorem. Vítězné fotografie má Nadace Partnerství právo použít pro marketingové účely. Nevítězné fotografie budou použity pouze pro účely soutěže. Budeme-li je potřebovat v budoucnu, kontaktujeme autora.
 

5. VÝHRY

1. místo (vítězná fotografie)
Pobyt pro 2 osoby Hotelu Eduard v Orlických horách a zveřejnění fotografie na titulní straně Kalendáře akcí na vinařských stezkách 2018.

2. – 3. místo (fotografie na 2. - 3. místě)
Tričko Moravských vinařských stezek.

Ceny budou výhercům předávány nejpozději do 4 týdnů po oznámení o výhře. Tento termín se však může prodloužit v závislosti na povaze výhry a domluvě s výhercem. Jedna osoba může vyhrát vždy jen jednu cenu. Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži ani jiné výhry, ani nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a pořadatele soutěže než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
 

6. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit,
přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.
 

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, e-mail za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny, pro marketingové účely a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýz, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže.
 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve smyslu zákona č. 80/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), cenu není možno vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny v případě, že mu cena nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.
 • 4. 8. 2022
  Rezervace cyklobusů

  Rezervace cyklobusů

   
  28. 3. 2022
  Cyklobusy 2022

  S finanční podporou Statutárního města Brna bude v roce 2022 vyprav...

   
  Všechny aktuality
 • září 2022
  poútstčtsone
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Všechny akce